Notice: JavaScript is not enabled. Please Enable JavaScript so Functions Can work correctly.

Biznes Finanse Bankowość

Bank BPH

| | No comments yet | Tags: ,

Bank BPH SA
Siedziba banku: ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk
Prezes banku: Grzegorz Jurczyk

Bank w liczbach:

 1. Bank nie jest notowany na GPW od grudnia 2016 roku
 2. Liczba placówek własnych – 0 (I kwartał 2017)
 3. Liczba placówek partnerskich – 0 (I kwartał 2017)
 4. Liczba etatów – 180 (I kwartał 2017)
 5. Liczba klientów ogółem – brak danych
 6. Liczba klientów indywidualnych – brak danych

Read More…

| | No comments yet | Tags: ,

Getin Noble Bank S.A.
Siedziba banku: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Prezes banku: Artur Klimczak

Bank w liczbach:

 • 8. bank pod względem aktywów 67,707 mld złotych (I kwartał 2017)
 • Liczba placówek własnych – 257 (I kwartał 2017)
 • Liczba placówek partnerskich – 187 (I kwartał 2017)
 • Liczba etatów – 5 011 (I kwartał 2017)
 • Liczba klientów ogółem – 1 900 000 (I kwartał 2017, wartość szacunkowa, bank nie podaje danych o klientach)
 • Liczba klientów indywidualnych -1 900 000 (I kwartał 2017, wartość szacunkowa, bank nie podaje danych o klientach)

Read More…

Bank City Handlowy

| | No comments yet | Tags: ,

Bank City Handlowy

Siedziba banku: ul. Senatorska 18, 00-923 Warszawa
Prezes banku: Sławomir S. Sikora

Bank w liczbach:

 • 11. bank pod względem aktywów 44,421 mld złotych (I kwartał 2017)
 • Liczba placówek własnych – 26 (I kwartał 2017)
 • Liczba etatów – 3 607 (I kwartał 2017)
 • Liczba klientów ogółem – 690 400 (I kwartał 2017)
 • Liczba klientów indywidualnych – 684 300 (I kwartał 2017)

Read More…

| | No comments yet | Tags: ,

ING Bank Śląski

Siedziba: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Prezes banku: Brunon Bartkiewicz (Prezes Zarządu)

Bank w liczbach:

 • 5. bank w Polsce pod względem aktywów- 113,529 mld złotych (IV kwartał 2016)
 • Liczba placówek własnych – 384 (IV kwartał 2016)
 • Liczba etatów – 7 619 (IV kwartał 2016)

Read More…

T-mobile Usługi Bankowe

| | No comments yet | Tags: ,

T-mobile Usługi Bankowe

Siedziba banku: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Prezes banku: Wojciech Sobieraj

Bank w liczbach:

 • Liczba placówek własnych – 62 (I kwartał 2017)
 • Liczba etatów – 259 (I kwartał 2017)
 • Liczba klientów ogółem – 593 412 (I kwartał 2017)
 • Liczba klientów indywidualnych – 593 412 (I kwartał 2017)

Read More…

| | No comments yet | Tags: ,

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska SA

Siedziba banku: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

Prezes banku: Emil Stanisław Ślązak (czasowo pełni funkcje prezesa)

 

Bank w liczbach:

12. bank pod względem aktywów 20,205 mld złotych (I kwartał 2017)
Liczba placówek własnych – 76 (I kwartał 2017)
Liczba etatów – 1 380 (I kwartał 2017) Read More…

Bank PKO BP 

| | No comments yet | Tags: ,

PKO BP 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

Siedziba: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Prezes banku: Zbigniew Jagiełło (Prezes Zarządu)

Bank w liczbach:

 • 1 miejsce (największy) w Polsce pod względem aktywów- 272,957 mld złotych (IV kwartał 2016)
 • Liczba placówek własnych – 1238 (IV kwartał 2016)
 • Liczba placówek partnerskich – 837 (IV kwartał 2016)
 • Liczba etatów – 25 381 (IV kwartał 2016), (PKO BP i Inteligo)
 • Liczba klientów ogółem – 9 199 000 (IV kwartał 2016)
 • Liczba klientów indywidualnych – 8 756 000 (IV kwartał 2016)

Read More…

Bank Eurobank

| | No comments yet | Tags: ,

EuroBank S.A.
Siedziba banku: ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław
Prezes banku: Alexis Lacroix

Bank w liczbach:

 • 16. bank pod względem aktywów 13,7 mld złotych (IV kwartał 2016)
 • Liczba placówek własnych – 266 (I kwartał 2017)
 • Liczba placówek partnerskich – 216 (I kwartał 2017)
 • Liczba etatów – 2 903 (I kwartał 2017)
 • Liczba klientów ogółem – 1 440 364(I kwartał 2017)
 • Liczba klientów indywidualnych – 1 440 364(I kwartał 2017)

Read More…

Nest Bank

| | No comments yet | Tags: ,

Nest Bank

Siedziba: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
Prezes banku: Marek Kulczycki

Bank w liczbach:

 • Liczba placówek własnych – 40 (IV kwartał 2016),
 • Liczba klientów ogółem – 150 000

Kapitał zakładowy:

313.237.000 złotych

Udziałowcy (akcjonariusze)/stopień:

 • Fundusz private equity AnaCap Financial Partners LPP

Read More…

Bank Peako

| | No comments yet | Tags: ,

PEKAO

Siedziba: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

Prezes banku: Luigi Lovaglio

Bank w liczbach:

 • 2. bank w Polsce pod względem aktywów- 170,989 mld złotych (IV kwartał 2016)
 • Liczba placówek własnych – 928 (IV kwartał 2016)
 • Liczba etatów – 15 882 (IV kwartał 2016)
 • Liczba klientów ogółem – 5 232 748 (IV kwartał 2016)
 • Liczba klientów indywidualnych – 4 939 652 (IV kwartał 2016)

Read More…