Najważniejsze

Zawiłości podatkowe fundacji rodzinnej – analiza wniosku o interpretację

Dane: 8 lutego 2024 r.

Na wniosek Finansów w zastosowaniu wniosku o wydanie decyzji indywidualnej, szczególnego przypadku fundacji rodzinnej i jej szczegółowe przepisy prawne w kontekście zbycia udziałów spółki z oo Sprawa ta rzuca światło na złożoność i specyfikację przepisów prawnych w Polsce, szczególnie w kontekście działalności funduszy własnych.

Podłoże sprawy:
Fundacja rodzinna, zdefiniowana w ustawie z 26 stycznia 2023 r., przed stoiskiem zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych od fundatora. Zasadnicze pytania, które nurtują wnioskodawcę, uwzględniają moment zbycia udziałów w odniesieniu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki, a także związanego z tym skutkiem podatkowym.

Zagadnienia prawne:
Wprowadzenie do dwóch kluczowych kwestii:

Czy fundacja płaci 25% podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zbycie udziałów następuje przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki?
Czy istnieje scenariusz po zatwierdzeniu sprawozdania, który podlega opodatkowaniu, czy fundacja będzie mieć wpływ na wypłaty podatkowego dla zasobów finansowych?
Analiza prawna:
Zgodnie z art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, fundacje mogą ograniczać działalność w ograniczonym zakresie. Sztuka. 24r ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustalających, że opłata pobierana poza limitem podlega stawce podatkowej, czyli 25%. to, sztuka. 6 ust. 1 pkt 25 tej ustawy podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego, działalność fundacji nie podlega zakresowi.

Stanowisko wnioskodawcy:
Wnioskodawca argumentuje, że zbycie udziałów, zarówno przed, jak i po zatwierdzeniu sprawozdania, nie powinno być uwzględniane poza ramach określonych w ustawie o fundacji rodzinnej. W związku z tym, dochód uzyskany z tej transakcji powinien korzystać ze zwolnienia od podatku.

Ocena zastosowania:
Interpretacja indywidualna, nadana wnioskodawcom, będzie miała konsekwencje dla podjęcia działań fundacji. Jeżeli interpretacja wniosku dotyczącego wniosku, fundacja rodzinna będzie skutkować wydaniem orzeczenia podatkowego, co ma istotne znaczenie dla jej finansów i skutków finansowych.

Podsumowanie:
Sprawa ta dotyczy szczegółowych i szczegółowych przepisów dotyczących działalności ekonomicznej, które obejmują fundusze rodzinne oraz ich szczegółowe przepisy. Interpretacje indywidualne, obsługiwane, rozszerzone o użycie oprogramowania w ramach prawa podmiotowego, które jest dozwolone z prawem obowiązującym. Decyzja, która będzie następująca fundacja, będzie najważniejszym precedensem dla przyszłego przypadku.

Potrzebujesz wsparcia w zakładaniu fundacji rodzinnej? Skorzystaj z naszych usług! Jesteśmy doświadczoną organizacją specjalizującą się w obszarze fundacji rodzinnych, oferującą kompleksowe doradztwo i pomoc w procesie zakładania oraz zarządzania fundacją. Sprawdź stronę - Fundacja Rodzinna aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *