Najważniejsze

Fundacja rodzinna a obowiązkowe korzystanie z samochodu – dostępnej Krajowej Informacji Skarbowej

W ostatnim czasie, w trakcie stosowania aplikacji, pojawia się kwestia użycia pojazdów w ramach fundacji rodzinnej. Właśnie z tego powodu, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, która jest przekazywana do użytku z samochodu przez prezesa zarządu fundacji rodzinnej, oddzielnego jej fundatorem oraz beneficjentem.

Na podstawie wniosku złożonego z dnia 9 lutego 2024 r., Krajowa Informacja skarbowa dotyczy sytuacji, w której pojazd jest używany przez zarząd w celu zarządzania mieniem fundacji oraz okazjonalnie dla użytkowników. Analiza prawnopodatkowa koncentruje się na określeniu, czy takie działanie podlega opodatkowaniu na mocy przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z interpretacji wynika, że ​​korzystanie z urządzenia przez Prezesa Zarządu w ramach określonych zarządczych jest zgodnych z celami statutowymi fundacji i nie ma zastosowania dla innych korzyści majątkowych. To też, w tej sytuacji, która nie podlega obowiązkowi.

być dostępny, jeśli pojazd był wyposażony w funkcje użytkowe na rzecz beneficjentów, aby być dostępnym jako przysporzenie majątkowe beneficjentów. Dyrektor KIS ustalił, że w przypadku pojazdu używanego do transportu beneficjentów, istnieje to, że jest to zobowiązanie podatkowe na podstawie art. 24 kw. 1 pkt 1 i pkt 3 Ustawy o CIT, co wiąże się z 15% stawką podatkową od przenoszeniach.

Interpretacja z dnia 19 marca 2024 r. (sygnatura 0114-KDIP2-1.4010.69.2024.2.MR1) oznacza, że ​​wyłączenie zarządu fundacji jest dostępne z wyłącznego zastosowania ustawowego, bez wpływu na korzyści majątkowe, które nie są objęte przepisami podatkowymi. Należy jednak zwrócić uwagę, że każda zmiana sposobu użycia pojazdu wymaga analizy pod kątem podatkowym.

Dokument ten jest dostępny wyłącznie dla podmiotu, który jest dostępny w aplikacji, i udostępnia rozszerzenie w swoim zapytaniu. Wszelkie pytania mogą mieć ważność interpretacji, dlatego też w przypadku warto zwrócić uwagę na opinie doradcy podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 marca 2024 r., sygnatura 0114-KDIP2-1.4010.69.2024.2.MR1.

Potrzebujesz wsparcia w zakładaniu fundacji rodzinnej? Skorzystaj z naszych usług! Jesteśmy doświadczoną organizacją specjalizującą się w obszarze fundacji rodzinnych, oferującą kompleksowe doradztwo i pomoc w procesie zakładania oraz zarządzania fundacją. Sprawdź stronę - Fundacja Rodzinna aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *