Najważniejsze

Nowe Rozstrzygnięcie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W świetle ujawnienia indywidualnego wydanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z dnia 7 lutego 2024 r., wystąpiło zagrożenie dla wycieków, finansów, których dotyczy fundacja rodzinna. Zgodnie z treścią interpretacji, omówioną przez Dyrektora stanowiska, dotyczy ona braku rozwiązania przychodu po stronie fundacji rodzinnej w sytuacji, gdy wartość rynkowa udziałów jest niższa niż cena ich posiadania. Interpretacja […]

Najważniejsze

Zwolnienie Fundacji Rodzinnej z CIT przy zbyciu udziałów – Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej

Dane: 2024-04-10 W podstawie o wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja przekazana z dnia 5 marca 2024 roku, sygnatura 0111-KDIB1-1.4010.2.2024.2.BS, szczegółowe aspekty prawne dotyczące emisji z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla działalności fundacji rodzinnej wyjaśnione. Zgodnie z wynikami z dnia 29 grudnia 2023 roku, Fundacja Rodzinna udostępnia udziały w spółce z ograniczoną […]

Najważniejsze

Skutki podatkowe przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej na pokrycie podatku VAT

Warszawa, 7 marca 2024 W aktualnych przepisach regulacyjnych, wniesienie przedsiębiorstwa jako darowizny do fundacji rodzinnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej (VAT). Takie stanowisko Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w wersji indywidualnej, sygnatura 0112-KDIL3.4012.77.2024.1.KFK, która może rzucać światło na obciążenie podatkowe. Stan faktyczny i prawny Zdarzenie, które obejmuje elementy przez wnioskodawcę, dotyczy osoby, która ma […]

Najważniejsze

Zmiana składu osobowego skutków a konsekwencje podatkowe w świetle art. 28t ust. 3 ustawy o CIT

W świetle ujawnienia indywidualnego, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zróżnicowanej, że zmiana składowa osobowego Spółki poprzez wniesienie udziałów jej jedynego odrębnego do fundacji rodzinnej, która nie jest wyodrębniona w odrębnym art. 28t ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W opublikowanej interpretacji z dnia 8 marca 2024 r. (sygnatura: 0111-KDIB1-2.4010.36.2024.1.AK), analizowano skutki podatkowe, […]

Najważniejsze

Wnioskodawca, fundacje i opodatkowanie najmu – stanowisko Urzędu Skarbowego

Dane: 2024-03-19 W ujawnionej wersji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 marca 2024 r., o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.53.2024.1.ANK, podjęto kontrolę skutków prawnych zarządzania nieruchomościami przez fundację rodzinną. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), istnieje możliwość zwolnienia z dodatkowego funduszu pod warunkiem przebywania. Zwolnienie z niezależnego funduszu Interpretacja […]

Najważniejsze

Zwolnienie z podatku dochodowego dla podstawy w zakresie własności nieruchomości

Warszawa, 15.04.2024 – Najnowsza interpretacja indywidualna stosowana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej rzuca nowe światło na zasady wyjścia z dostępu do nieruchomości przez fundacje. Dokument, opublikowany 19 marca 2024 roku, stanowi odpowiedź na pytania dotyczące możliwości wykorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych […]

Najważniejsze

Fundacja rodzinna a obowiązkowe korzystanie z samochodu – dostępnej Krajowej Informacji Skarbowej

W ostatnim czasie, w trakcie stosowania aplikacji, pojawia się kwestia użycia pojazdów w ramach fundacji rodzinnej. Właśnie z tego powodu, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, która jest przekazywana do użytku z samochodu przez prezesa zarządu fundacji rodzinnej, oddzielnego jej fundatorem oraz beneficjentem. Na podstawie wniosku złożonego z dnia 9 lutego 2024 r., Krajowa Informacja […]

Najważniejsze

Korzystna interpretacja dla fundacji rodzinnej – brak zabezpieczenia przy zbyciu udziałów

Data publikacji: 12 kwietnia 2024 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, która została poddana kontroli zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez fundację rodzinną. Interpretacja ta, opublikowana 11 kwietnia 2024 r., potwierdza, że ​​w państwie członkowskim, który podlega fundacji, nie będzie podlegał opodatkowaniu dochodowego od osób prawnych, co jest podmiotem dominującym, który może być […]

Najważniejsze

Zawiłości podatkowe fundacji rodzinnej – analiza wniosku o interpretację

Dane: 8 lutego 2024 r. Na wniosek Finansów w zastosowaniu wniosku o wydanie decyzji indywidualnej, szczególnego przypadku fundacji rodzinnej i jej szczegółowe przepisy prawne w kontekście zbycia udziałów spółki z oo Sprawa ta rzuca światło na złożoność i specyfikację przepisów prawnych w Polsce, szczególnie w kontekście działalności funduszy własnych. Podłoże sprawy:Fundacja rodzinna, zdefiniowana w ustawie […]

Najważniejsze

Odpowiedź na pytanie o VAT przy sprzedaży nieruchomości w licytacji komorniczej

Dane: 16 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację wysłania komunikatu VAT o sprzedaży usług mieszkaniowych w przypadku powiadomienia komorniczego. Interpretacja została wystosowana na wniosek obywatela identyfikowanego jako MP, który w wyniku przeprowadzonej aukcji miał wątpliwości co do konieczności odprowadzenia podatku VAT od sprzedaży twoich nieruchomości. Zgodnie z konsekwencjami, MP, który nie jest […]