Banki Banki i konta bankowe Wszystkie

Bank BPH

Bank BPH SA
Siedziba banku: ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk
Prezes banku: Grzegorz Jurczyk

Bank w liczbach:

  1. Bank nie jest notowany na GPW od grudnia 2016 roku
  2. Liczba placówek własnych – 0 (I kwartał 2017)
  3. Liczba placówek partnerskich – 0 (I kwartał 2017)
  4. Liczba etatów – 180 (I kwartał 2017)
  5. Liczba klientów ogółem – brak danych
  6. Liczba klientów indywidualnych – brak danych

Kapitał zakładowy: 148.498.800 złotych


Udziałowcy (akcjonariusze)/stopień:
 

  • General Electric Company – 100%

 

Historia banku

Bank BPH (Bank Przemysłowo – Handlowy) powstał na skutek wyodrębnienia ze struktur Narodowego Banku Polskiego w 1989 roku. Pod koniec 2001 roku połączył się z Powszechnym Bankiem Kredytowym (PBK). W 2007 roku następuje podział banku, a jego większa cześć (80%) aktywów zostaje włączona do Banku PEKAO S.A. W tym samym roku większościowym udziałowcem banku staje się General Electric Company, jedna z największych korporacji na świecie. Pod koniec 2009 roku dochodzi do połączenia Baku BPH ze wcześniej nabytą przez GE spółką GE Money Bank. W przeszłości spółka była notowana na GPW w Warszawie (ostatnie notowanie miało miejsce 19.09.2016).
W ofercie banku znajdowały się produkty kierowane do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientom korporacyjnym. Do 2016 roku Bank posiadał blisko 300 oddziałów własnych, a także placówek partnerskich i agencji uniwersalnych.

Na początku listopada 2016r. część Banku BPH obejmująca podstawową działalność banku została przejęta przez Alior Bank S.A. Kapitał akcyjny został zmniejszony oraz obecnie BPH jest ogólnopolskim bankiem hipotecznym, należącym w 100% do GE. Bank zakłada intensywny rozwój systemu IT – bankowości internetowej oraz mobilną. Jednocześnie ograniczając koszty utrzymania, zamknięte zostały wszystkie placówki naziemne, przy zachowaniu 53 oddziałów flagowych, redukcji uległa również wielkość zatrudnionych pracowników banku.

Aktualnie bank BPH obsługuje wyłącznie klientów indywidualnych spłacających kredyty hipoteczne. Do obsługi klientów służy bankowość elektroniczna, z logowaniem się do systemu oraz kontakt telefoniczny. Osoby spłacające kredyt hipoteczne muszą udawać się do placówek Alior Bank w celu uiszczenia wpłaty gotówkowej.

Potrzebujesz wsparcia w zakładaniu fundacji rodzinnej? Skorzystaj z naszych usług! Jesteśmy doświadczoną organizacją specjalizującą się w obszarze fundacji rodzinnych, oferującą kompleksowe doradztwo i pomoc w procesie zakładania oraz zarządzania fundacją. Sprawdź stronę - Fundacja Rodzinna aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *