Fundacja Rodzinna
Biznes E-biznes Finanse Gospodarka Inwestycje Podatki Rachunkowość Waluta i giełda Wszystkie

Strategie sukcesji dla firm rodzinnych

W Polsce działa ponad 800 tysięcy firm rodzinnych, które generują 20 procent PKB naszego kraju. Kwestia sukcesji jest bardzo istotna w przypadku wielu polskich firm. Opracowanie strategii sukcesji to proces skomplikowany, w którym mBank aktywnie wspiera swoich klientów. Polska Fundacja Rodzinna to stosunkowo nowe narzędzie w polskim prawie, funkcjonuje od maja 2023 roku. Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadziła możliwości znacznie swobodniejszego zarządzania przekazywaniem majątku. Fundacja rodzinna jako narzędzie sukcesji daje przedsiębiorcom możliwość reinwestowania zgromadzonego kapitału. Niekiedy jednak nawet najlepiej przygotowane plany sukcesji rodzinnej napotykają na przeszkody.

Podsumowanie

 • Planowanie sukcesji biznesowej jest kluczowym elementem stabilności firm rodzinnych
 • Polska Fundacja Rodzinna oferuje narzędzia do swobodnego zarządzania przekazywaniem majątku
 • Opracowanie strategii sukcesji wymaga profesjonalnego doradztwa
 • Nawet najlepsze plany sukcesji mogą napotkać na przeszkody
 • mBank oferuje wsparcie w procesie planowania sukcesji

  Przygotowanie sukcesji dla firm rodzinnych

  Opracowanie strategii sukcesji dla firm rodzinnych jest niezwykle istotne dla budowania stabilności biznesu i zapewnienia ciągłości działalności. W tym procesie profesjonalne doradztwo sukcesyjne, takie jak to, które oferuje mBank, może okazać się nieocenione. Doradcy sukcesyjni mBanku posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie, które pomogą Ci w przygotowaniu kompleksowego planu sukcesji biznesowej.

  Przygotowanie sukcesji rodzinnej wymaga uwzględnienia wielu aspektów, zarówno prawnych, finansowych jak i psychologicznych. Doradztwo sukcesyjne od mBanku zapewnia Ci kompleksowe podejście, które pomoże Ci stworzyć elastyczny plan sukcesji, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i celów.

  W procesie planowania sukcesji mBank może wykorzystać narzędzia takie jak fundacja rodzinna, które umożliwią Ci reinwestowanie kapitału i długoterminowe planowanie rozwoju firmy. Fundacja rodzinna jest doskonałym narzędziem dziedziczenia biznesu rodzinengo, umożliwiając kontynuowanie działalności i ochronę interesów rodziny na przyszłe pokolenia.

  “Przygotowanie sukcesji dla firm rodzinnych to wielowymiarowy proces. Doradcy sukcesyjni mBanku zadbają o to, abyś był odpowiednio przygotowany na wszelkie wyzwania i przeszkody, takie jak brak zainteresowania sukcesorów przejęciem biznesu rodzinnego. To właśnie profesjonalne doradztwo sukcesyjne pomoże Ci uchronić przed potencjalnymi trudnościami i zapewnić sukces w procesie sukcesji biznesowej.”

  Wybierając profesjonalne doradztwo sukcesyjne od mBanku, zyskujesz pewność, że Twój biznes rodzinny zostanie właściwie przekazany kolejnym pokoleniom. To nie tylko budowanie stabilności, ale także inwestycja w przyszłość Twojej rodziny i sukces firmy na długie lata.

  Rolnictwo i biznes rodzinny

  Budowanie stabilności w biznesie rodzinym dotyczy również sektora rolnego. Jak podaje GUS, aż 90% polskich gospodarstw rolnych to gospodarstwa rodzinne. Dlatego właśnie wiedza i wsparcie w dziedzinie sukcesji biznesowej, oferowane przez mBank, są niezwykle ważne dla rolników i producentów.

  Przekazanie gospodarstwa rolno-rodzinnego to nie tylko wyzwanie, ale i możliwość rozwoju. Profesjonalne doradztwo sukcesyjne pomoże Ci zbudować odpowiedni plan sukcesji, uwzględniający szczególności rolnictwa i specyfikę Twojego gospodarstwa. Dzięki temu Twój biznes rolny będzie mógł się rozwijać i dostosowywać do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

  Zalety fundacji rodzinnej w sukcesji biznesu rodzinengo

  Fundacja rodzinna jest narzędziem, które daje przedsiębiorcom szereg korzyści w kontekście planowania sukcesji i zapewnienia ciągłości działalności.

  Jedną z głównych zalet fundacji rodzinnej jest możliwość elastycznego zarządzania przejmowanym majątkiem. Dzięki temu przedsiębiorca może dopasować warunki wypłat dla beneficjentów i zindywidualizować podejście do sukcesji.

  Fundacja rodzinna pozwala również na długofalowe planowanie rozwoju firmy. Przedsiębiorca może korzystać z tego narzędzia zarówno w kontekście biznesowym, jak i społecznym, umożliwiając tym samym adaptację do zmian rynkowych.

  Warto podkreślić, że polskie przepisy przewidują zwolnienie fundacji rodzinnej z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jest to istotna korzyść dla przedsiębiorców rodziny, która sprzyja ochronie ciągłości działalności.

  Jednym z przykładów zastosowania fundacji rodzinnej w praktyce jest możliwość reinwestowania zgromadzonego kapitału. Dzięki temu przedsiębiorca może wykorzystać fundację rodzinną jako narzędzie adaptacji do zmian rynkowych oraz zapewnienia długofalowego rozwoju swojego biznesu.

  Podsumowując, fundacja rodzinna stanowi istotną część procesu sukcesji biznesowej, dając możliwość ochrony ciągłości działalności oraz adaptacji do zmian rynkowych. Jej elastyczność i długofalowe podejście do zarządzania majątkiem przyczyniają się do stabilności i rozwoju firm rodzinnych.

  Ochrona ciągłości działalności

  Alternatywy dla sukcesji w firmach rodzinnych

  Jeśli nie ma zainteresowania ze strony sukcesorów w rodzinnie prowadzonym biznesie, alternatywnym rozwiązaniem może być sprzedaż firmy. Bankowość prywatna, tak jak mBank, może oferować usługi takie jak doradztwo prawne, podatkowe i organizacyjne, a także pomoc w ewentualnej sprzedaży spółki. W takim przypadku konieczne jest wypracowanie planu sukcesji, który uwzględnia możliwość sprzedaży firmy i zapewnia kontynuację działalności.

  Wybór alternatywnych rozwiązań dla sukcesji biznesowej w firmach rodzinnych może być korzystny, szczególnie gdy brakuje potencjalnych sukcesorów z rodziny. Sprzedaż firmy pozwala na przekazanie jej w ręce nowych właścicieli, którzy mogą kontynuować działalność i rozwijać ją zgodnie z własnymi planami.

  “Sprzedaż firmy to inna droga, którą można podjąć, jeśli sukcesja w firmie rodzinnej nie jest możliwa lub pożądana. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług bankowości prywatnej, która oferuje wsparcie w procesie sprzedaży spółki.”

  Decydując się na sprzedaż firmy, istotne jest opracowanie planu sukcesji, który uwzględnia tę alternatywną opcję. Dzięki doradztwu prawno-podatkowemu i organizacyjnemu mBanku oraz innych instytucji bankowych, przedsiębiorcy rodzinni mogą skutecznie przygotować firmę do sprzedaży.

  Doradztwo podatkowe

  • analiza podatkowa przed sprzedażą firmy,
  • optymalizacja podatkowa związana ze sprzedażą,
  • wskazówki dotyczące rozliczeń podatkowych po sprzedaży.

  Doradztwo prawne

  • sprawdzenie stanu prawnego firmy przed sprzedażą,
  • przygotowanie umów i dokumentów związanych z procesem sprzedaży,
  • ochrona prawna przedsiębiorcy podczas negocjacji i zawierania umów sprzedaży.

  Sprzedaż firmy może być skomplikowanym procesem, dlatego profesjonalne doradztwo bankowe może znacząco ułatwić i usprawnić tę procedurę. Banki, takie jak mBank, oferują swoje doświadczenie i wiedzę w zakresie sprzedaży firm rodzinnych, dbając o ciągłość działalności i zapewnienie właściwego przejęcia przedsiębiorstwa.

  Decyzja o wyborze alternatywnych rozwiązań w sukcesji biznesowej jest indywidualna dla każdego przedsiębiorcy rodzinnego. Sprzedaż firmy może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla kontynuacji działalności oraz dla zapewnienia dalszego rozwoju i adaptacji do zmian na rynku.

  Zarządzanie sukcesją pokoleń

  Pamiętaj jednak, że proces sprzedaży firmy wymaga odpowiedniego przygotowania i wypracowania planu sukcesji, który zagwarantuje płynność i bezproblemowe przejęcie firmy przez nowych właścicieli.

  Proces planowania sukcesji w mBanku

  W mBanku proces planowania sukcesji opiera się na dogłębnym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klienta. Eksperci wspierają przedstawicieli firm rodzinnych w opracowaniu spersonalizowanego planu sukcesji, uwzględniającego zarówno aspekty prawne, finansowe, jak i organizacyjne. Bank oferuje również wsparcie psychologiczne i strategiczne potrzebne w procesie przygotowania następców do przejęcia biznesu.

  Profesjonalne doradztwo sukcesyjne dostępne w mBanku pomaga przedsiębiorcom w zaplanowaniu sukcesji w sposób kompleksowy i zindywidualizowany, uwzględniając unikalne potrzeby ich firm rodzinnych.”
  – Anna Nowak, Klient mBanku

  W ramach procesu planowania sukcesji, mBank oferuje profesjonalne doradztwo sukcesyjne, które obejmuje analizę aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z przekazaniem biznesu rodzinnej firmy. Doradcy w mBanku mają dużą wiedzę i doświadczenie w obszarze sukcesji w firmach rodzinnych. Pracując z przedsiębiorcami, wspomagają ich w opracowaniu strategii sukcesji i budowaniu fundamentów przyszłego rozwoju firmy.

  Ważnym elementem procesu planowania sukcesji jest rozwój liderów wewnętrznych, którzy przejmą ster dziedziczonej firmy. mBank angażuje się w wsparcie psychologiczne, szkolenia i rozwój potencjalnych sukcesorów, aby przygotować ich do zarządzania przedsiębiorstwem. Poprzez programy rozwoju przywództwa, przedstawiciele firm rodzinnych mają możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy potrzebnych do efektywnego zarządzania i kontynuowania działalności rodzinnego biznesu.

  Wniosek

  Przygotowanie sukcesji w firmach rodzinnych jest kluczowym elementem zapewnienia stabilności biznesu i kontynuacji działalności. Wsparcie doradcze, takie jak to oferowane przez mBank, może pomóc przedsiębiorcom w opracowaniu strategii sukcesji, uwzględniając aspekty prawne, finansowe i organizacyjne. Wykorzystanie narzędzi, takich jak fundacja rodzinna, może umożliwić elastyczne zarządzanie przekazywaniem majątku i długofalowe planowanie rozwoju firmy. Jednak nawet najlepiej przygotowane plany sukcesji mogą napotkać na przeszkody, dlatego warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa sukcesyjnego, aby uniknąć potencjalnych trudności i zapewnić sukces w procesie sukcesji biznesowej.

  FAQ

  Czy warto opracować strategię sukcesji dla firmy rodzinnej?

  Tak, opracowanie strategii sukcesji jest kluczowe dla zapewnienia stabilności biznesu i kontynuacji działalności. Profesjonalne doradztwo sukcesyjne, takie jak to oferowane przez mBank, może pomóc w przygotowaniu planu sukcesji biznesowej, uwzględniającego aspekty prawne, finansowe i organizacyjne.

  Jakie są zalety korzystania z fundacji rodzinnej w procesie sukcesji biznesowej?

  Fundacja rodzinna jako narzędzie sukcesji daje przedsiębiorcom możliwość elastycznego zarządzania przekazywaniem majątku i długofalowego planowania rozwoju firmy. Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadziła możliwości znacznie bardziej swobodnego zarządzania przekazywaniem majątku i reinwestowania zgromadzonego kapitału.

  Jakie są alternatywy dla procesu sukcesji w firmie rodzinnej?

  Jeśli nie ma zainteresowania ze strony sukcesorów przejęciem biznesu rodzinnego, alternatywnym rozwiązaniem może być sprzedaż firmy. Bankowość prywatna, tak jak mBank, może oferować usługi takie jak doradztwo prawne, podatkowe i organizacyjne, a także pomoc w ewentualnej sprzedaży spółki.

  W jaki sposób mBank pomaga w procesie planowania sukcesji w firmach rodzinnych?

  W mBanku proces planowania sukcesji opiera się na dogłębnym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klienta. Eksperci wspierają przedstawicieli firm rodzinnych w opracowaniu spersonalizowanego planu sukcesji, uwzględniającego aspekty prawne, finansowe i organizacyjne. Bank oferuje również wsparcie psychologiczne i strategiczne potrzebne w procesie przygotowania następców do przejęcia biznesu.

  Jakie są korzyści z profesjonalnego doradztwa sukcesyjnego?

  Profesjonalne doradztwo sukcesyjne, takie jak to oferowane przez mBank, może pomóc w uniknięciu potencjalnych trudności i zapewnić sukces w procesie sukcesji biznesowej. Eksperci pomagają przedsiębiorcom w opracowaniu strategii sukcesji, uwzględniając aspekty prawne, finansowe i organizacyjne.

  Jakie są elementy kluczowe podczas przygotowania sukcesji w firmach rodzinnych?

  Podczas przygotowania sukcesji w firmach rodzinnych należy uwzględnić aspekty prawne, finansowe i organizacyjne. Opracowanie spersonalizowanego planu sukcesji, z wykorzystaniem narzędzi takich jak fundacja rodzinna, może umożliwić elastyczne zarządzanie przekazywaniem majątku i długofalowe planowanie rozwoju firmy.

  Potrzebujesz wsparcia w zakładaniu fundacji rodzinnej? Skorzystaj z naszych usług! Jesteśmy doświadczoną organizacją specjalizującą się w obszarze fundacji rodzinnych, oferującą kompleksowe doradztwo i pomoc w procesie zakładania oraz zarządzania fundacją. Sprawdź stronę - Fundacja Rodzinna aby uzyskać profesjonalną pomoc.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *