Fundacja Rodzinna
Wszystkie

Strategie sukcesji dla firm rodzinnych

Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Polsce działa ponad 800 tysięcy firm rodzinnych, które generują 20% PKB kraju. Przez najbliższe 5 lat około połowa z tych firm będzie musiała przejść w ręce kolejnego pokolenia. Niestety, wiele polskich firm rodzinnych nie ma jeszcze formalnych planów sukcesji, co może skutkować brakiem kontynuacji biznesu po przejściu założyciela. Dlatego istotne jest opracowanie strategii sukcesji, które umożliwi płynne przejście władzy i zarządzania z jednego pokolenia na drugie. W tym kontekście Fundacja Rodzinna odgrywa ważną rolę jako narzędzie wspierające proces sukcesji, zapewniając stabilność i ciągłość działalności firm rodzinnych.

Podsumowanie:

  • Strategie sukcesji są niezbędne dla długoterminowego rozwoju firm rodzinnych.
  • Fundacja Rodzinna stanowi ważne narzędzie w procesie sukcesji.
  • Planowanie sukcesji biznesowej to kluczowy element zachowania ciągłości działalności.
  • Dziedziczenie biznesu rodzinengo wymaga profesjonalnego podejścia i dokładnej strategii.
  • Warto współpracować z ekspertami, aby zminimalizować ryzyko i zabezpieczyć przyszłość firmy.

Fundacja rodzinna jako narzędzie sukcesji

Polska Fundacja Rodzinna funkcjonuje od maja 2023 roku i stanowi nowe narzędzie w polskim prawie dla właścicieli firm rodzinnych. Przed wprowadzeniem ustawy, właściciele firm często mieli utrudniony wybór w procesie sukcesji, a przekazanie przedsiębiorstwa wiązało się z ograniczeniami. Fundacja Rodzinna wprowadziła możliwość elastycznego zarządzania przekazywaniem majątku, uwzględniając różne czynniki, takie jak wiek beneficjenta czy ważne życiowe etapy. Fundacja umożliwia przekazanie majątku nie tylko członkom rodziny, ale również osobom niespokrewnionym. Daje również możliwość reinwestowania zgromadzonego kapitału, co przekłada się na strategiczne zarządzanie i długofalowe planowanie rozwoju firmy.

Flexibility in Succession Planning

The Polish Family Foundation has been in operation since May 2023 and serves as a new tool in Polish law for family business owners. Before the introduction of the law, business owners often faced difficulties in the succession process, and transferring the enterprise came with limitations. The Family Foundation has introduced the possibility of flexible management of asset transfer, taking into account various factors such as the beneficiary’s age or important life stages. The foundation enables the transfer of assets not only to family members but also to unrelated individuals. It also allows for reinvestment of accumulated capital, translating into strategic management and long-term business development planning.

Alternatywy dla sukcesji rodzinnej

Niekiedy nawet najlepiej przygotowane plany sukcesji rodzinnej napotykają na przeszkody. Badanie Instytutu Biznesu Rodzinnego wykazało, że tylko 8% dzieci przedsiębiorców jest zainteresowane przejęciem firmy po rodzicach. W takiej sytuacji, sprzedanie firmy może być najlepszym rozwiązaniem. Współpraca z bankiem prywatnym, takim jak mBank, może być bardzo pomocna w tym procesie, oferując wsparcie w planowaniu sukcesji, zarządzaniu majątkiem i doradztwie inwestycyjnym. mBank jest również zaangażowany w edukację swoich klientów, aby pomóc im w oszczędzaniu, inwestowaniu i adaptacji do zmian rynkowych, a także w budowaniu stabilności i rozwoju firmy rodzinnej. W związku z tym, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa sukcesyjnego, które pomoże zminimalizować ryzyko i zagwarantować kontynuację działalności firmy. Warto również wziąć pod uwagę alternatywne metody sukcesji, takie jak transfer wewnętrzny liderów, które mogą zapewnić stabilność i rozwój nawet w braku sukcesora z rodziny.

FAQ

Co to jest Fundacja Rodzinna?

Fundacja Rodzinna to instytucja prawna, która umożliwia właścicielom firm rodzinnych elastyczne zarządzanie process będzie sukcesję, przekazywanie własności firmy oraz zabezpieczenie ciągłości działalności.

Jakie są korzyści z użycia Fundacji Rodzinnej w procesie sukcesji?

Korzyścią z użycia Fundacji Rodzinnej w procesie sukcesji jest możliwość elastycznego zarządzania przekazaniem majątku, uwzględniając różne czynniki, takie jak wiek beneficjenta czy ważne życiowe etapy. Fundacja pozwala również przekazywać majątek nie tylko członkom rodziny, ale również osobom niespokrewnionym oraz reinwestować zgromadzony kapitał.

Co zrobić w przypadku braku zainteresowania dziecka przedsiębiorcy przejęciem firmy rodzinnej?

Jeśli dziecko przedsiębiorcy nie jest zainteresowane przejęciem firmy rodzinnej, warto rozważyć sprzedaż firmy. W takiej sytuacji, warto skorzystać z usług banku prywatnego, takiego jak mBank, który oferuje wsparcie w planowaniu sukcesji, zarządzaniu majątkiem i doradztwie inwestycyjnym.

Jakie są alternatywne metody sukcesji dla firm rodzinnych?

Alternatywne metody sukcesji dla firm rodzinnych mogą obejmować transfer wewnętrzny liderów, czyli rozwijanie i przygotowanie liderów wewnętrznych do objęcia kluczowych stanowisk w firmie. Może to zapewnić stabilność i rozwój firmy nawet w braku sukcesora z rodziny.

Linki do źródeł

Potrzebujesz wsparcia w zakładaniu fundacji rodzinnej? Skorzystaj z naszych usług! Jesteśmy doświadczoną organizacją specjalizującą się w obszarze fundacji rodzinnych, oferującą kompleksowe doradztwo i pomoc w procesie zakładania oraz zarządzania fundacją. Sprawdź stronę - Fundacja Rodzinna aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *