Finanse Gospodarka Inwestycje Nieruchomości Wszystkie

Przydomowe elektrownie – czy to się opłaca?

Przydomowe elektrownie wiatrowe i słoneczne mogą pełnić rolę dodatkowego lub głównego źródła energii, w zależności od tego, jak niskie jest zapotrzebowanie budynku na energię. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest tak zwany układ hybrydowy, który polega na tym, że elektrownia wiatrowa z poziomą osią obrotu (tzw. VAWT) działa w połączeniu z fotoogniwami (tzw. PV). Razem stanowią bardzo stabilne i darmowe źródło energii.

Zaletą przydomowych elektrowni jest również to, że nie wymagają podłączenia do lokalnej sieci energetycznej. Miejsce ich montażu nie jest zatem zależne od lokalizacji przyłączy energetycznych. Muszą być natomiast wyposażone w sterowniki, które pozwolą skutecznie zarządzać energią oraz umożliwią jej magazynowanie w sekcji akumulatorów lub wykorzystanie jej w całości do podgrzania wody. Sterowniki są zbudowane między innymi z zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniami wywołanymi znaczną siłą wiatru oraz zapewniają bezpieczny sposób ładowania i rozładowania akumulatorów. Sterownik grzałkowy jest wyposażony w czujnik temperatury i zabezpieczenie przed przegrzaniem wody w zbiorniku.

Eksploatacja turbiny nie jest kosztowna, a przewidywany czas użytkowania wynosi nawet do 25 lat. Urządzenie nie potrzebuje dozoru pracownika, ale tak jak każdy system mechaniczny, jest narażone na usterki. Zaleca się wykonywać przegląd techniczny raz na rok lub maksymalnie co dwa lata, Zaleca się kupować produkty od renomowanych firm mających doświadczenie oraz oferujących urządzenia najwyższej jakości. Dzięki temu zyskuje się gwarancję kupna wydajnej i bezawaryjnej turbiny.

Ważnym zagadnieniem jest magazynowanie energii. Obecnie istnieją dwa rozwiązania w tym zakresie. Energia może być gromadzona bezpośrednio w buforze lub zbiorniku za pomocą grzałki, albo z wykorzystaniem akumulatorów. Akumulator musi być przystosowany do wielokrotnych rozładowań i naładowań. Od jego jakości zależy wydajność instalacji i okres jej eksploatacji. Najlepszą trwałością wyróżniają się akumulatory żelowe, lecz charakteryzują się dużym stopniem samorozładowywania się i są kosztowne. Alternatywnym wyborem są akumulatory AGM wyróżniające się wyjątkowo długim okresem eksploatacji. W połączeniu hybrydowym działa dobrze nawet przez dziesięć lat.

Decyzja o miejscu postawienia elektrowni powinna być umotywowana przede wszystkim maksymalnym wykorzystaniem potencjału działki. Trzeba zatem znaleźć miejsce, w którym strumień wiatru ma laminarny przepływ, czyli jest swobodny i stały. Warto zwrócić uwagę na strefy zawirowań powietrza, które są miejscami zapętlania się go i swobodnego wirowania. Jeżeli wiatrak zostanie mieszczony na tym obszarze, to jego wydajność będzie słabsza. Najczęściej najbardziej dogodnym miejscem są pagórki, gdzie z powodu braku naturalnych i sztucznych przeszkód wiatr płynie swobodnie, a także prześwity, gdzie jego prędkość jest większa.

Montaż elektrowni wiatrowych i słonecznych wymaga dopełnienia ważnych formalności podyktowanych prawem budowlanym. Gdy urządzenie nie jest trwale związane z gruntem, to trzeba zgłosić inwestycję do starostwa powiatowego. Jeżeli nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od zgłoszenia, można przystąpić do montażu. Treść zgłoszenia jest określona w ustawie o prawie budowlanym. Jeżeli maszt elektrowni jest postawiony na fundamentach, a zatem w świetle prawa będzie trwale związany z gruntem, to formalności są bardziej złożone. Najpierw należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, która jest wydawana przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Dokument wraz z czterema egzemplarzami projektu budowlanego i oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę skierowanego do starosty. Szczegółowe wymagania odnośnie do projektu budowlanego znajdują się także w ustawie o prawie budowlanym. W związku z tym, że małe przydomowe elektrownie wiatrowe i słoneczne służą do pozyskiwania energii na własny użytek, nie trzeba mieć ani koncesji, ani pozwolenia z Zakładu Energetycznego.

Koszt inwestycji zależy od mocy elektrowni. Z jednej strony, im mniejsza jest jej moc, tym niższa cena. Z drugiej strony, im wyższa moc urządzenia, tym szybciej zwrócą się poniesione koszty. Na przykład, przydomowa elektrownia wiatrowa o mocy 100 W wiąże się z kosztem około 1000 zł, zaś urządzenie o mocy 1000 W jest związane z kosztami rzędu 6000 zł. Jeżeli elektrownia ma pełnić rolę dodatkowego źródła energii, wystarczy wybrać urządzenia o mocy około 1-2 kW. W przypadku, gdy ma stać się głównym źródłem energii, konieczne jest obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię i na tej podstawie podjąć decyzję. Przykładowo, dla domu jednorodzinnego o rocznym zapotrzebowaniu równym około 5000 kWh, zaleca się wybór elektrowni wiatrowej o mocy około 6 kW. Opłacalność inwestycji polega na tym, że inwestor nie ponosi opłat za energię elektryczną i cieplną. W najgorszym przypadku będzie zobowiązany do spłaty kredytu inwestycyjnego.

Warto skorzystać z możliwości uzyskania dotacji. Wsparcie finansowe jest udzielane nie tylko rolnikom, ale również osobom fizycznym i firmom. Rolnik może odliczyć koszt budowy elektrowni wiatrowej od podatku rolnego. Otrzyma ulgę podatkową, jeżeli złoży wniosek zawierający zestawienie wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami. Zostanie przyznana po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu 25% nakładów inwestycji udokumentowanych rachunkami. Osoba fizyczna i prawna może ubiegać się o preferencyjny kredyt na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Warunki kredytowania są jasno określone przez Bank Ochrony Środowiska i udostępnione na jego stronie internetowej.

Potrzebujesz wsparcia w zakładaniu fundacji rodzinnej? Skorzystaj z naszych usług! Jesteśmy doświadczoną organizacją specjalizującą się w obszarze fundacji rodzinnych, oferującą kompleksowe doradztwo i pomoc w procesie zakładania oraz zarządzania fundacją. Sprawdź stronę - Fundacja Rodzinna aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *